Crocket a la Molberg

Generelt

Alle heat avbrytes etter at det er kåret en vinner. Øvrig plassering bestemmes utfra plassering på banen i dette øyeblikk. (Ved evt. lik posisjon avgjøres plasseringen ved en presisjonskonkurranse.)

Spillets gang (delt i tre deler)

Grønn zone: Hvert heat starter ved DØDPINNEN etter fargekode, og man beveger seg til den andre pinnen (OMATTPINNEN) etter tur med 1 slag + 1 slag pr. passert port (+2 i krysset). Zonen avsluttes med at man TREFFER OMATTPINNEN.

Gul zone: Samme vei tilbake foruten omvendt rute på flankebøylene. I tillegg får man +1 slag pr. klinket motstanderkule. Zonen avsluttes ved passering av siste port før DØDPINNEN (DØDPINNEN skal IKKE treffes).

Rød zone: Fritt spill. Skal klinke hver motspiller 1 gang. Man får +1 slag pr. klinket motstanderkule. Zonen og spillet avsluttes med at man treffer DØDPINNEN.

Spesielt

Pinnene: Et ureglementert treff på DØDPINNEN resulterer i at aktuelle spiller er ute av heatet, og tar dårligste mulige plassering i heatet. Tilsvarende treff på OMATTPINNEN betyr at vedkommende må begynne på nytt i heatet.

Klinking: Klinking i gønn zone innebærer ingenting annet enn at kulene flytter seg. I gul og rød zone har klinkeren anledning (hvis ønskelig) å slå vekk motstanderkulen. I så fall flyttes klinkerens kule til motstanderkulen. Hvis egen kule glipper under slaget mistes ekstraslaget.

Portpassering: En port skal passeres helt før passeringen er tellende og ekstraslag gis. En delvis passering (kula ligger i porten) fås ikke før hele kula har passert porten. En port kan kun passeres v.h.a. eget slag (man kan altså ikke klinkes gjennom en port) uansett om man har delvis passert.

Årets Råtass

Uavhengig av årets mangekamp skal det i år igjen kåres en “Årets Crocketråtass”. Denne tittelen gis den mest offensive spilleren i årets turnering. Vinneren kan som kjent smykke seg med foreningens vandrehatt det neste året. Den som under turneringens forløp leder råtasskonkurransen kan bære hatten til skrekk og advarsel. Fjorårets råtass, bærer hatten inntil det første råtasspoenget er gitt.

Råtasspoeng:

  • Klinking i gul zone: 2 poeng
  • Klinking i rød zone: 1 poeng
  • Slå en motstander på OMATTPINNEN: 3 poeng
  • Slå en motstander på DØDPINNEN: 5 poeng

I rød zone gis kun 1 mulig poeng pr. motstander. Dvs det er ingen vits i å klinke samme motstander mer enn en gang.

Klinkepoeng gis bare til klink som gir opphav til ekstraslag.