Ørlandsmøtet 2010 - lets Doodle

Kryss av for hvilken helg som passer for deg;

http://doodle.com/zat2wyxrfgcv832v