Regler for ordentlig crocket

Generelt:
Alle heat avbrytes etter at det er kåret en vinner. Øvrig plassering
bestemmes utfra plassering på banen i dette øyeblikk. (Ved evt. lik
posisjon avgjøres plasseringen ved en presisjonskonkurranse.)

Spillets gang (delt i tre deler):
Grønn zone: Hvert heat starter ved DØDPINNEN etter fargekode, og man
beveger seg til den andre pinnen (OMATTPINNEN) etter tur med 1 slag + 1
slag pr. passert port (+2 i krysset). Zonen avsluttes med at man
TREFFER OMATTPINNEN.
Gul zone: Samme vei tilbake foruten omvendt rute på flankebøylene. I
tillegg får man +1 slag pr. klinket motstanderkule. Zonen avsluttes ved
passering av siste port før DØDPINNEN (DØDPINNEN skal IKKE treffes).
Rød zone: Fritt spill. Skal klinke hver motspiller 1 gang. Man får +1
slag pr. klinket motstanderkule. Zonen og spillet avsluttes med at man
treffer DØDPINNEN.

Spesielt:
Pinnene: Et ureglementert treff på DØDPINNEN resulterer i at aktuelle
spiller er ute av heatet, og tar dårligste mulige plassering i heatet.
Tilsvarende treff på OMATTPINNEN betyr at vedkommende må begynne på
nytt i heatet.

Klinking: Klinking i gønn zone innebærer ingenting annet enn at kulene
flytter seg. I gul og rød zone har klinkeren anledning (hvis ønskelig)
å slå vekk motstanderkulen. I så fall flyttes klinkerens kule til
motstanderkulen. Hvis egen kule glipper under slaget mistes
ekstraslaget.

Portpassering: En port skal passeres helt før passeringen er tellende og
ekstraslag gis. En delvis passering (kula ligger i porten) fås ikke før
hele kula har passert porten. En port kan kun passeres v.h.a. eget slag
(man kan altså ikke klinkes gjennom en port) uansett om man har delvis
passert.

Årets Råtass:
Uavhengig av årets mangekamp skal det i år igjen kåres en "Årets
Crocketråtass". Denne tittelen gis den mest offensive spilleren i årets
turnering. Vinneren kan som kjent smykke seg med foreningens vandrehatt
det neste året. Den som under turneringens forløp leder
råtasskonkurransen kan bære hatten til skrekk og advarsel. Don Venes,
som forårets Råtass, bærer hatten inntil det første råtasspoenget er
gitt.

Råtasspoeng:
Klinking i gul zone: 2 poeng
Klinking i rød zone: 1 poeng
Slå en motstander på OMATTPINNEN: 3 poeng
Slå en motstander på DØDPINNEN: 5 poeng

I rød zone gis kun 1 mulig poeng pr. motstander. Dvs det er ingen vits i
å klinke samme motstander mer enn en gang. Klinkepoeng gis bare til
klink som gir opphav til ekstraslag.